Vår historia

Historia

14 nov 1898 öppnade Nils Holmgren och hans hustru sin egen rörelse på Tomegatan. 1900 utökades försäljningen med en rejäl vagn på Stortorget, som då var Lunds salutorg. 1909 invigdes Lunds Saluhall och ända sedan dess har Holmgrens varit ett självklart inslag där.